Untitled Document

 โรงเรียนบ้านเทพประทับจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย...       

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นางสาวแพรทอง  สามีวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพประทับ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา อสม. และนักเรียน ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ในบริเวณโรงเรียน โดยเน้นย้ำปฏิบัติตามหลักการ 5 ป.  ปิด  เปลี่ยน  ปล่อย  ปรับปรุง  และปฏิบัติ

ผู้ชม : 89 คน

ดาวโหลดข้อมูล