Untitled Document

 โรงเรียนบ้านเทพประทับนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย... 

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านเทพประทับ นำโดยนางสาวแพรทอง สามีวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพประทับและคุณครูมณีรัตน์  ยางศรี ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสถานศึกษา ที่โรงเรียนบ้านนางิ้ว ตำบล นางิ้ว  อำเภอ สังคม  จังหวัด หนองคาย

ผู้ชม : 96 คน

ดาวโหลดข้อมูล